Bloudíme

pravidla

 • Povinností účastníků je zaregistrovat se do hry přihlášením na akci DDM Helceletka. Za celý rodinný tým stačí jedna přihláška.
 • Při volbě účastnického poplatku (100Kč za celý tým) účastník zvolí “Lampárnu” – místo, kde si vyzvedne startovací balíček hry.
 • Přihlášením na akci bere účastník na vědomí tato pravidla.
 • Samotná hra probíhá bez účasti organizátora. Na vlastní nebezpečí účastníků. Za bezpečí nezletilých účastníků ručí doprovázející dospělé osoby.
  Organizátor nenese odpovědnost za škody na zdraví a majetku účastníků.

 • Tým kontaktujeme emailem, abychom předali informaci o tom, kdy si může vyzvednout startovací balíček.
 • Účastníci si na zvoleném místě vyzvednou startovací balíček s lampičkou – herním žetonem. Na žetonu je uvedeno číslo týmu. 
 • Tým si vybírá na webu bloudime.helceletka.cz výzvy – bludičky. Podle uvedených souřadnic a nápověd vyhledává cílové destičky bludiček.
 • Pokud cílovou destičku (bludičku) najde, vloží do ní svůj žeton. Takto doplněnou destičku vyfotí a zašle organizátorům – emailem na bloudime@helceletka.cz.

 • Tým může poslat další fotografie, které mohou být uveřejněny na webu hry případně profilu hry na sociálních sítích.
 • Úspěšně nalezené bludičky jsou týmu zaznamenávány na webu hry. Pokud nalezne 5 (10, 15, 20 atd.) bludiček, získá drobnou odměnu ve speciálním balíčku. 

 • Poškozené, zničené nebo nenalezené bludičky hlásí tým organizátorům. 
 • Nabídka cílových míst – bludiček je postupně doplňována. 
 • Organizátoři hry si vyhrazují právo tato pravidla měnit. Účastníky hry o těchto změnách informují emailem.

   

 • Verze pravidel: 1.1 platí od 12. 4. 2021