Bloudíme

#25 Laskavá Šibernička

Kuřim / Česká | 🥾1 Lehký terén

Kdysi dávno, před desítkami a desítkami let, ležely kolem dnešního města
Kuřimi dvě malé vesničky – Lhotka a Závist. Právě obyvatelé Lhotky měli
v ostatních obcích velmi špatnou pověst. Prý nebylo v celičké vesnici
jediné rodiny, jejíž člen by neskončil pověšen na šibenici za své zločiny a
porušování zákonů.

Jednoho letního dne měl být na ní popraven chlapec, kterému říkali Honza.
Pracoval jako sluha u sedláka Kučky ze Lhotky. Tomuto sedlákovi někdo zapálil seno ve stodole. Oheň se z ní rozšířil a vyhořelo i několik dalších stavení. Všichni si mysleli, že to udělal právě Honza, a proto byl odsouzen. Jenže to byla pomluva. Honza byl nevinný. Rozhodl se, že uteče do hlubokého a strašidelného lesa za vesnicí, kterému se říkalo Šiberná, a ukryje se tam před rozzuřenými obyvateli Lhotky, kteří požadovali jeho potrestání.

Žil tam v polorozbořené chatrči, na nejtemnějším místě, kam ani slunce
svými paprsky nedosáhlo. Všichni obyvatelé vesničky se tomuto koutu lesa

obloukem vyhýbali a strašili svoje děti tím, že tam žije zločinec číhající na
neposlušné děti, které pak zavírá do chlívku pro kozu. 

Od té doby se však obyvatelům Lhotky vůbec nic nedařilo. Studna vyschla,
krávy nedávaly mléko, ovce se zaběhly a vesnici zachvátilo několik dalších
požárů. Dlouho trvalo špatné počasí, přišla neúroda a nemoci. “To určitě způsobil ten zlý Honza!” říkali si pověrčiví obyvatelé. “Jistě nás proklel, že jsme ho vyhnali do lesa.”  Dlouho rokovali a nakonec se usnesli, že se vydají do lesa, mládence chytnou a potrestají. Vzali si hole, obušky, lucerny a louče a vydali se do lesa. 

V tom lese bydlela i víla Šibernička, která se rozhodla Honzovi pomoci, když viděla jeho neštěstí. Včas ho varovala před nebezpečím rozzuřených obyvatel. “Zajórum ušárum dumdy-dy-dum,” pronesla nad ním vílí kouzlo a proměnila ho v zajíce. Protože byla temná noc a les byl plný nástrah, půjčila mu svoji kouzelnou lucernu, aby si mohl posvítit na cestu. Honza utekl, rozzuřený dav našel jen prázdnou chýši a tři zaječí bobky. Ale Šibernička se bez lampičky změnila v bludičku. Toulá se krajem a čeká, než se Honza vrátí. 

Jak najdeš bludičku?

  • Najdi místo Najdi místo 49.2874817N, 16.5572931E.
  • Mezi habry a duby roste bříza, na ní najdeš bludičku.
  • ⚠️ Postupuj opatrně, nacházíš se v přírodní památce. Nescházej z vyšlapaných pěšin a buď ohleduplný k přírodě.