Bloudíme

#47 Hajný Chocholka

🧭 Chochola – Podkomorské lesy | 🥾 2/3 Středně těžký terén 

Kdysi dávno v podkomorských lesích žil starý vílek Chocholka. Chocholka byl mezi vílami a vílkami hajným. Mohli jste ho poznat podle tmavě zeleného klobouku s krocaním brkem. Toto řemeslo se u něj dědilo přes 600 let a Chocholka ho bral velice vážně. Jeho prací bylo les kontrolovat, starat se o zvířata, krmit je a když bylo potřeba, tak je i ošetřit. O Chocholkovi věděli i místní Myslivci a byli sami rádi, že jim někdo na zvířátka dohlíží. 

 

Chocholka ten les miloval, měl rád jeho vůni, barvy, obyvatele ale nejvíc měl rád jedno místo – vyhlídku na kopci nad údolím. V té době totiž ještě Brněnská přehrada neexistovala, bylo zde jen údolí, kterým tekla řeka Svratka. Na této vyhlídce Chocholka nejčastěji krmil zvířata z celého lesa: srnky, divoké prasata, lyšky, veverky i sýkorky, pěnkavy a jiné ptáky. A také zvířátkám svítil v noci svou lampičkou u krmelce, aby jej zvířátka z dálky viděla.

 

Jednoho dne si Chocholka vyšel na svůj oblíbený kopec před západem slunce. Prvně v krmelci přehrabal seno, pak do něj dal žaludy a kaštany, které cestou na kopec posbíral, a nakonec nasypal suchou kukuřici do krmítka. Po práci si sedl na starý pařez přímo na vyhlídce. Položil lampičku na zem vedle pařezu a sledoval jak se údolí zbarvuje do červena a pomalu se blíží soumrak. Soumrak se postupně začal měnit v noc a Chocholkovi začala pomalu ale jistě padat hlava, až nakonec usnul. 

 

Najednou se ozvalo hlasitá rána a zaúpění, která Chcholku probudila. Podíval se hned směrem ke krmelci a za měsíčního svitu uviděl srnku, která měla zaseklou zadní nohu v pytláckém oku. Popadl lampičku a utíkal k srnce. Za pomocí vílích kouzel se mu podařilo srnku z pytláckého oka vysvobodit. Jenže srnka potřebovala ošetřit. Rychle utíkal ke svému domečku, vzal všechno potřebné na ošetření a s plnými rucemi utíkal zpátky. Lampičku pověsil Jelenovi na paroží aby dobře viděl na ránu. Naneštěstí to nebylo tak zlé a vílkovi se podařilo srnku zachránit. Než se ale vílek nadál srnka byla tatam a sní i jelen s lampičkou! Chocholka se snažil na jelena ještě volat, ale ten ho už neslyšel.

 

Od té doby Chocholka bloudí na vyhlídce. Myslivci nevěděli kam se Chocholka poděl a proto na jeho památku pojmenovali kopec s vyhlídkou Chochola. Podaří se ti Chocholku zachránit?

Jak najdeš bludičku?

  • Najdi místo N 49°14.32632′, E 16°29.41470′
  • V pravo by měla být cesta, po které si přišel a vlevo sráz. Za zády máš mohutný strom.  Když se teď podíváš mírně doprava, uvidíš mezi stromy bystrcké barevné paneláky. Tímto směrem udělej cca 50 kroků. Měl by si dojít k pařezu, v jehož dutině je ukrytá bludička. 

  • ⚠️ Prosím po vyfocení se s bludičkou umístěte destičku zpátky do dutiny kmene. 
  • ⚠️ Pozor v okolí krmelců jsou instalovány fotopasti! Pohybujte se po okolí opatrně.
  • ⚠️ V lese se pohybuj opatrně, dávej dobrý pozor kam šlapeš.
  • ⚠️ Pohybuješ se v Přírodním parku, buď zvlášť ohleduplný k přírodě.